Η εταιρία | Hellasfon Telephony

Η εταιρία

H Hellasfon Networks είναι πάροχος σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνικών υπηρεσιών με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης απο το 1999. Η εταιρία δραστηριοποιείται πανελλαδικά και παρέχει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών, το οποίο καλύπτει πλήρως τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες τόσο των οικιακών καταναλωτών όσο και των ελεύθερων επαγγελματιών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και των μεγαλύτερων εταιριών και οργανισμών.

Υπηρεσίες

H Hellasfon επενδύει συνεχώς σε νέες τεχνολογίες και υποδομές. Παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις επικοινωνιών που απευθύνονται σε οικιακούς καταναλωτές και σε επιχειρήσεις.

Όλες οι καινούριες υπηρεσίες της Hellasfon βασιζονται σε νέες καινοτόμες τεχνολογίες , προσφέροντας ευελιξία στην επικοινωνία. Συνδιάζοντας τα δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας με ευριζωνικές υπηρεσίες προσφέρουμε στους πελάτες δωρεάν εφαρμογές για εύκολη πρόσβαση στην υπηρεσία απευθείας απο το κινητό τους. SMARTPHONE STATHERI για τους ιδιώτες και EVCOFFICE για της επιχειρήσεις. Στόχος μας είναι η υλοποίηση ενός λειτουργικού, αποδοτικού και οικονομικού πακέτου υπηρεσιών που να ικανοποιήσει τις ιδιαίτερες απαιτήσεις σας και να μεγιστοποιήσει τα οφέλη για την επιχείρησής και τον ιδιώτη.

Άδειες

H Hellasfon είναι εφοδιασμένη με τις υπ'αριθμό Α0201, Α0202, Α0301, Α0403, Α0601, Α0701, Α1001 άδειες της ΕΕΤΤ που αφορούν:

Εκμίσθωση χωρητικότητας στο κοινό, μέσω εν όλο ή εν μέρει δικτυακής υποδομής, της οποίας ο δηλών έχει την κυριότητα ή/και διαχείριση,

Παροχή ιδεατού ιδιωτικού δικτύου (VPN) στο κοινό, μέσω εν όλο ή εν μέρει δικτυακής υποδομής, της οποίας ο δηλών έχει την κυριότητα ή/και διαχείριση,

Μετάδοση δεδομένων με μεταγωγή πακέτου,

Υπηρεσία Τηλεομοιοτυπίας προστιθέμενης αξίας,

Λειτουργία Δικτύου για Κλειστές Ομάδες Χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της παροχής γενικών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της μεταγωγής φωνής,

Παροχή υπηρεσιών διαδικτύου,

Υπηρεσίες Φωνητικής Τηλεφωνίας για το κοινό, μέσω εν όλο ή εν μέρει δικτυακής υποδομής, της οποίας ο δηλών έχει την κυριότητα ή/και διαχείριση χωρίς εκχώρηση αριθμών από το ΕΣΑ για την Παροχή Απελευθερωμένων Υπηρεσιών Φωνής,

Προμηθεύει κάρτες προπληρωμένου χρόνου ομιλίας (τηλεφωνικής συνδιάλεξης), που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε είδους τηλέφωνο (σταθερό, καρτοτηλέφωνο) και να πραγματοποιήσουν κλήσεις σε όλο τον κόσμο.

NEED HELP?

C2C - service provided by evcoffice.com